NAPKORSZAK AKADÉMIA

A felvételi folyamat menete


Amennyiben Ön komoly érdeklődő, úgy a várható nagy jelentkezési számra tekintettel kérjük, hogy a jelentkezési ablakot töltse ki és nyomja meg a „Küldés” gombot. Ez a kapcsolatfelvétel.

A felvételi eljárás további információit a megadott e-mail címére azonnal megküldjük.

Az érdeklődését kifejező űrlap megküldését közvetlenül követően várjuk fényképes önéletrajzát a „kapcsolat” menüpont alatt lévő e-mail címre. Felvételi vizsga nincs, de szeretnénk alaposan tájékozódni arról, hogy a jelentkező érdeklődése mögött milyen motívumok állnak. Tudnunk kell, hogy milyen nyelvtudással rendelkezik, ezt a tudást hol sajátította el, továbbá hogy mi indokolja azt, hogy a Napkorszak Akadémia által meghirdetett távoktatási programban részt vegyen. Ezt a megírandó önéletrajzba bele kell foglalni.

Ennek megérkezését követően, ha jelentkezését elfogadjuk, akkor megküldünk Önnek egy NYILATKOZAT nevű dokumentumot, amelyben biztosít bennünket arról, hogy a program végrehajtását szigorúan az útmutatás szerint végzi, amely minden nap minimum 2 órányi időt igényel a napi rutinjához igazítva. Erre azért van szükség, mert közös érdekünk a program sikere, amely csakis teljes mértékű együttműködéssel érhető el.

Miután a nyilatkozatot is visszaküldte, következik a Skype próba és a számítógépeink közöttiegyüttműködés tesztelése. Támogatott internet böngészők: Google Chrome, Firefox, melyek beállításáról szíveskedjék gondoskodni.

Mivel az írásos munkák értékelése folyamatosan zajlik, ezért írásbeli záróvizsga nem lesz a szemeszter befejezését követően.

A tandíj befizetését követően válik Ön a most induló szemeszter felvételt nyert hallgatójává.

Ekkor kapja meg a tananyaghoz való hozzáférést biztosító belépő kódját.

Minden jelentkező és felvételt nyert hallgató személyes adatait az irányadó jogszabályok betartásával kezeljük.


Foglaljuk össze még egyszer, hogy miért is érdemes jelentkeznie

A Napkorszak Akadémia várja mindazok jelentkezését, akik egy hatékony, intenzív, egy-szemeszternyi időkeretben meg akarják szerezni azt a tudást, amely egyéni egzisztenciális életlehetőségeiket megsokszorozza a munka világában. Ez Magyarországon és Európában is új kihívásokat jelent mindenki számára, mivel világunk egyre inkább tudás alapúvá válik és ez megköveteli az angol nyelvben való biztos jártasságot.


Akadémiánk angol programjának legnagyobb erényei:

A napi elfoglaltsághoz tetszőlegesen igazítható mintegy napi két órányi időráfordítással otthonról, számítógép segítségével. A hagyományos nyelvoktatáshoz képest rendkívül időhatékony, időkímélő. (Nem szokásos az externális költségek beszámítása az életünket érintő kiadásokat illetően. Esetünkben az utazási idő és annak költségei is a tanulásra fordíthatóak...)

Pár hónap alatt megszerezhetőek azok a nyelvhasználati, nyelvértési kompetenciák, amelyeket csak ez a rendkívül korszerű, könnyen megérthető program kínál. Újszerűségének és hatékonyságának lényege az angol grammatika egészen új módszerekkel történő átadása könnyen érthető, élményszerű formában. Ez anyanyelvünk és az angol nyelv igerendszerének összehasonlítására épít, amely messze felülmúlja a hagyományos módszerek hatékonyságát. A hatékonyságot rendkívülien elmélyíti, hogy minden vizuálisan is látható és akusztikusan is érzékelhető formában jelenik meg. A tanítványokra így rendkívüli örömet adó sikerélmény vár.

Míg a hagyományos tanítás nagyon-nagyon időigényes, sok-sok évet igénylő, igen gyakran kudarcélményekkel, sikertelenséggel végződő erőfeszítései igen magas költségigényűek, addig az itt felkínált tudás megszerzése anyagi szempontból rendkívül kedvező. Olyan önmagunkba való befektetés, amely sokszorosan megtérül!

A program résztvevői, akiknek nyilatkozatot is alá kell írniuk arról, hogy a tananyagot az előírásoknak megfelelően sajátítják el, a szemeszter végén TANUSÍTVÁNYT kapnak. Ez bizonyítja, hogy megszerzett tudásuk kapcsolódik az UNESCO középtávú stratégiájához, továbbá méltatja beszédkészségük használhatóságát.

Az angol fejlesztő képzés az Akadémia alapítója, Rónai Judit „know-how”-ja, szellemi terméke, akit az Amerikai Életrajzkutató Intézet az „Év Emberévé” nyilvánított, a Nemzetközi Életrajzkutató Intézet (Cambridge) pedig tiszteletbeli vezérigazgató helyettesévé. Megkapta a „Gold Medal for Hungary” kitüntetést is. Szakmai életrajzát a bemutatkozás menüpont alatt mutatjuk be. A tananyag számítógépen történő megjelenítésével és annak zökkenőmentes működtetésével nagy tudású informatikus, szerkesztő, hangmérnök munkatársakat bízott meg.


Összefoglalva:

Amennyiben eddigi tanulmányai folyamán nem alakult ki az Ön által elvárható angol nyelvtudása, ill. nyelvhasználati készsége, amely szükséges lenne ahhoz, hogy jobb élethelyzetbe kerülhessen, akkor érezzen felelősséget önmagáért és tegyen azért, hogy ezek a hiányosságok megszűnjenek a Napkorszak Akadémia rendkívül korszerű távoktatási programjának segítségével.

Felhívásunk azoknak is szól, akik nyelvtudásuk hiányosságai miatt nem vehették még át diplomáikat.